Regulamin zakupu oraz korzystania z pakietów zabiegowych

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Gabinet prowadzi sprzedaż pakietów zabiegowych.

2.Pakiet dotyczy konkretnej usługi, obejmuje określoną liczbę zabiegów i termin realizacji (szczegóły dotyczące poszczególnych pakietów dostępne są w Recepcji Gabinetu i na stronie www.kobidka.pl.)

3. Z ceną pakietu nie łączą się inne promocje gabinetowe.

4.Cena zabiegu w Pakiecie jest niższa od ceny zabiegu opłacanego pojedynczo.

5. Pakiety nie podlegają wymianie na gotówkę.

6.Pakiet jest imienny. Nie ma możliwości przeniesienia zabiegów z Pakietu na osobę drugą.


7.Płatność za Pakiet jest pobierana przy pierwszej wizycie.


8.Płatności za Pakiet można dokonać gotówką lub kartą płatniczą (również BLIK).


9.Nie dopuszcza się możliwości zwrotu płatności za zakupiony Pakiet po upływie czasu ważności pakietu.

10.Zabieg można odwołać najpóźniej na 48 godzin przed wizytą.

11.Zabieg umówiony w ramach pakietu, na którym klient nie pojawi się bez wcześniejszego minimum 48 godzinnego odwołania rezerwacji, przepada i zostaje odliczony od liczby zabiegów na pakiecie. Pozostałe zabiegi w ramach pakietu wciąż mogą zostać wykorzystane.

12.Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego zabiegu, wynikającego z jego subiektywnych odczuć. Pracownicy odpowiadają za przeprowadzenie zabiegu w sposób profesjonalny i zgodny ze sztuką masażysty. Efekty końcowe zależne są od indywidualnych predyspozycji Klienta.


13.W trakcie realizacji Pakietu Klient ma obowiązek stosować się do zaleceń  oraz zgłaszać na bieżąco wszelkie uwagi/ sugestie dotyczące zabiegu, efektów itp.


14.Termin realizacji Zabiegów Pakietowych upływa po 12 miesiącach od daty wykonania pierwszego zabiegu.


15.Zakupu Pakietu jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.


16.Gabinet „Kobidka” zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Pakietu.


17.Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Kobidka Klaudia Gajcy 
 2. Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa.
 3. Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:
 4. a) realizacji Pakietu
 5. c) rozliczenia i zafakturowania usług,
 6. d) przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (o ile dotyczy),
 7. e) marketingowych jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 8. Ponadto Dane Osobowe mogą być wykorzystywane dla celów statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 9. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji Pakietu.
 10. Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższych celów, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym (i) przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony swoich zobowiązań oraz (ii) przepisami podatkowymi.
 11. Klient ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 12. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 13. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. a, b), c) i f) RODO.
Scroll to Top