Regulamin zakupu i wykorzystania vaucherów prezentowych

REGULAMIN VOUCHERÓW 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Gabinet prowadzi sprzedaż imiennych voucherów.

2. Vouchery są bonami kwotowymi na okaziciela, które mogą służyć jako środek płatniczy w Gabinecie ( imienne i uprawniają do odbycia określonej usługi zapisanej na voucher-ze).

3.Termin ważności Vouchera wynosi 12 miesiący od daty zakupu. Data ważności Vouchera nie może ulec wydłużeniu.

4.W przypadku niewykorzystania Vouchera w terminie jego ważności, Klient nie ma prawa skorzystać z zakupionej usługi, której dotyczy Voucher.

5.Klient nie ma prawa wymiany Vouchera na świadczenie pieniężne.

6.Warunkiem skorzystania z Vouchera jest rezerwacja przez Klienta terminu wykonania usługi, której dotyczy Voucher. Voucher może być wykorzystany wyłącznie jeden raz.

7.Rezerwując wizytę z Vouchera prosimy poinformować o tym, że formą płatności za usługę będzie Voucher.

8.W razie braku anulowania rezerwacji, na 48 h przed umówioną wizytą, Voucher uznajemy za zrealizowany.


9.Płatność Voucherem nie można łączyć z promocjami, rabatami.

10. Vouchery mogą zostać przekazane innej osobie (vouchery są imienne i mogą być przekazane innej osobie jedynie w wyjątkowych okolicznościach, które są rozpatrywane wyłącznie przez pracowników Gabinetu).

11. Sprzedaż Voucherów jest prowadzona bezpośrednio w gabinecie Kobidka. Można je również zakupić elektronicznie kontaktując się bezpośrednio w mailu : kontakt@kobidka.pl

12.Płatność za Voucher bezpośrednio w gabinecie Kobidki dokonywana jest przez Klienta gotówką lub kartą.

13.Za Voucher przez internet, przyjmujemy płatność przelewem.Przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu Sprzedający potwierdza mailowo.


14.Przy płatności przelewem, rezerwacji na zabieg można dokonać dopiero po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Kobidka Klaudia Gajcy 
 2. Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa.
 3. Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:
 4. a) realizacji Vouchera
 5. c) rozliczenia i zafakturowania usług,
 6. d) przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (o ile dotyczy),
 7. e) marketingowych jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 8. Ponadto Dane Osobowe mogą być wykorzystywane dla celów statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 9. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji Vouchera.
 10. Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższych celów, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym (i) przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony swoich zobowiązań oraz (ii) przepisami podatkowymi.
 11. Klient ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 12. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 13. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. a, b), c) i f) RODO.
Scroll to Top