Regulamin zadatków

1.Gabinet terapii manualnej twarzy „Kobidka” zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków w wysokości 60,00zł brutto na poczet usług terapii manualnej twarzy;

2.Zadatek na poczet usług terapii manualnej twarzy można wpłacić w gabinecie znajdującym się przy ul. Jana Pawła II 39 w Piasecznie w formie gotówki lub kartą płatniczą. Klient wówczas otrzymuje paragon za wpłacony zadatek lub/i potwierdzenie wpłaty zadatku

lub

blikiem na numer telefonu 516074987 lub w formie przelewu bankowego na wskazane poniżej dane rachunku bankowego:

  • Numer konta: 17 1140 2004 0000 3902 8262 1435
  • Odbiorca: Kobidka Klaudia Gajcy
  • Kwota zadatku: 60,00 ZŁ
  • Tytuł przelewu: ZADATEK, JAKA USŁUGA, DATA WYKONANIA USŁUGI, IMIĘ I NAZWISKO OSOBY, KTÓRA BĘDZIE REALIZOWAŁA ZADATEK

3.Gabinet terapii manualnej twarzy „Kobidka” zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków z uwagi na przypadki nieodpowiedzialnego podejścia Klientek/Klientów do dokonywania rezerwacji i niestawiania się na usługi w ustalonym wcześniej terminie, co znacznie dezorganizuje harmonogram pracy gabinetu.

4.Kwota wpłacanego zadatku odliczana będzie od kwoty ostatecznego rachunku w dniu realizacji usługi. Klient dopłaca różnicę po wykonaniu usługi w formie gotówki/karty płatniczej. Wówczas otrzymuje paragon na dopłacaną kwotę za usługę.

5.Zadatek jest bezzwrotny w całości (nie jest zwracany Klientowi/Klientce), jeśli Klient/Klientka nie poinformował/a Pracownika gabinetu o nieobecności nie krócej niż 48h od daty umówionej wizyty (telefonicznie lub smsem pod nr telefonu gabinetu :516074987) lub poinformuje o nieobecności po minionym terminie rezerwacji.

6.Zadatek jest wówczas rekompensatą za zarezerwowany czas, który w przypadku braku wcześniejszego odwołania zostanie niewykorzystany przez żadnego innego klienta.

7. Gabinet terapii manualnej twarzy „Kobidka” informuje, że wyraża zgodę na transfer kwoty wpłaconego zadatku na inną Klientkę/Klienta lub na inny termin usługi – wystarczy poinformować Pracownika gabinetu nie później niż 48h przed terminem zaplanowanej usługi o potrzebie transferu zadatku na inną osobę (koleżanka, rodzina itp.) lub o potrzebie zmiany terminu realizacji usługi z wykorzystaniem wpłaconego zadatku, wówczas zadatek nie przepada i ustalany jest inny termin realizacji kwoty zadatku.

8.Wpłacony zadatek jest formą potwierdzenia rezerwacji danego terminu.

9. Gabinet terapii manualnej twarzy „Kobidka” zastrzega sobie prawo do poboru zadatków również w innych terminach, jeśli wystąpi taka potrzeba.

Scroll to Top