POLITYKA PRYWATNOŚCI

Autor 

    Znajdź więcej na mój temat na profilach:
  • facebook
Oceń page

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej dostępnej pod adresem: www.kobidka.pl  („Strona internetowa”), jak również przetwarzania Twoich osobowych w innych przypadkach. W niniejszej Polityce prywatności znajdziesz także informacje na temat wykorzystywanych na Stronie internetowej plików cookie.

Dane administratora i kontakt z administratorem

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administratorem, czyli podmiotem, który określa cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych, jest Klaudia Jasińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kobidka Klaudia Jasińska, ul. Jana Pawła II 39, 05-500 Piaseczno, NIP: 1231515555, REGON: 522542375. Kontakt z administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: [kontakt@kobidka.pl].